Toonaangevend in prijs Deskundig advies 2000 m² showroom Gratis bezorging

Blijf op de hoogte van de laatste acties & aanbiedingen via onze Facebook-pagina.

Privacy

Maestro Meubel verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang van deze persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Maestro Meubel (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04053985) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-04-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u; dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doeleinden

 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent een contactaanvraag, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.

 • Marketing (indien toestemming)
  Om uw van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres.

Reclame

Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mailmarketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Maestro Meubel.

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). U kiest zelf welke gegevens uw daarbij verstrekt. De gegevens die U ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee uw kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Maestro Meubel en de partner.

Cookies

Maestro Meubel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Maestro Meubel kan ook gebruikmaken van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, flash cookies, Javascripts, tags en web beacons.

Op basis van cookies worden gegevens van een server naar uw browser gestuurd met als doel om opgeslagen te worden. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server uw browser herkennen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Wij maken hierbij gebruik van first party and third party cookies. Volgend gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat aanbieder van deze applicaties zelf met de cookies doen en wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren.

Beveiliging

Maestro Meubel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Maestro Meubel heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, met name als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. Maestro Meubel gebruikt onder meer beveiligde servers en firewalls.

Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het wel waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident, zoals een hack in onze systemen, gegevens verloren zijn gegaan of als we onrechtmatige verwerking van uw gegevens redelijkerwijs niet kunnen uitsluiten.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals fiscale bewaarplicht).

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail via: info@maestromeubel.nl.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan cookies, dien u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.